Seznámení s firmou AMOSTAR, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám nejdříve představili naši firmu.
Úklidové práce jsme začali realizovat již v roce 1990, zejména zajišťováním úklidu nemocničních prostorů, později jsme naše práce rozšířili na prostory kanceláří. Nyní je těžiště námi zajišťovaných úklidových prací směřováno do oblasti úklidů kanceláří, hotelů, školních zařízení, bytových domů na sídlištích, nárazových prací navazujících na ukončené stavební práce, adaptace a rekonstrukce objektů. Z dlouhodobých úklidových prací těchto prostor, jsme získali zkušenosti ve výběru pracovních sil, úklidových strojů a pomůcek, používání nových ekologicky vhodných čistících prostředků a operativně řešit nenadálé situace.
Stávající systém řízení firmy je schopen zajistit kromě běžných úklidových prací na základě dlouhodobých smluv i práce nárazové a práce ve dnech pracovního volna 24 hodin denně.
V roce 2001 jsme založili AMOSTAR, s.r.o., která funguje i nadále souběžně s firmou Vladimír Vavruš – AMOSTAR.

Při náboru nových pracovních sil přihlížíme ke vzdělání, bezúhonnosti a spolehlivosti pracovníků.
V současné době v naší firmě pracuje cca 150 zaměstnanců.

Úzce spolupracujeme s několika dodavateli úklidových prostředků a čistících strojů (NOKO, SEWO, HOSTESS, BÖSCH), čímž dosahujeme velmi dobrých výsledků našich služeb k plné spokojenosti našich zákazníků.

Naše firma se také zabývá údržbou a opravami čistících úklidových strojů a pomůcek souvisejících s touto činností.

Další naší činností je velkoobchodní nákup a prodej drogistického zboží, vybavování budov sanitárními hygienickými potřebami od několika významných tuzemských i zahraničních výrobců včetně montáže a doplňování náplní.

Naše firma je pojištěna na 5 mil.

Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali naší nabídce a těšíme se na spolupráci.


S pozdravem za firmu AMOSTAR s.r.o.

Vavruš Vladimír
jednatel


 

napište o firmě služby ceník kontakt