L. NOVÁK

Výškové práce

Úklidové práce
Ceníky prací
Reference
Kontakt
Úvodní strana


      VÝŠKOVÉ PRÁCE
POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY
 • revize fasád a střech, vč. sondáží a stanovení barevné stratigrafie pro schválení opravy/nátěru přísl. úřadem Památkové péče
  (u nemovitostí ležících v památkové zóně)
 • mytí, opravy a nátěry fasád, střech a konstrukcí
 • čištění, opravy, nátěry a výměny okapů a klempířských prvků
 • opravy a zastřešení komínových těles a světlíků
 • montáž sítí a hrotů proti holubům
 • mytí oken, osvětlení, výtahových šachet a prosklení
 • spárování budov, opravy balkónů a říms
 • montáže satelitních antén a reklamních panelů
 • kácení a prořezávání stromů
 • montáž topných kabelů do okapů
 • zajišťovací a demoliční práce
 • aplikace pochozí hydroizolační fólie (rekonstrukce balkónů, teras
  a plochých střech bez nutnosti nákladného bourání stáv. konstrukcí)
 • montáž, rekonstrukce a revize hromosvodů
 • hydroizolační nátěry plochých střech
 • odborné restaurátorské práce na historických objektech
  (ve spolupráci s restaurátory)
 • profesionální fotodokumentace

Pravidelná údržba nepřístupných částí nemovitostí pro SVJ, BD
a správcovské firmy za výrazně zvýhodněných podmínek.

Na většinu prací poskytujeme prodlouženou záruční dobu. Součástí realizace každé zakázky je průběžné pořizování fotodokumentace.

V případě potřeby a přání zákazníka zajistíme kompletní povolení
na příslušných úřadech, včetně záboru chodníku.

Proti případným škodám jsme řádně a dostatečně pojištěni.

Máte-li na nás nějaký dotaz, nebo přejete-li si objednat naše práce, můžete tak učinit právě ZDE.

 

WEBMASTER