L. NOVÁK

Výškové práce

Úklidové práce
Ceníky prací
Reference
Kontakt
Úvodní strana
2 0 1 9

      ORIENTAČNÍ CENÍK
    (Ceny jsou vč. materiálu střední cenové kategorie a bez DPH.
     Při větším objemu prací poskytujeme množstevní slevy.)

      ÚKLIDOVÉ PRÁCE

 • Předkolaudační úklidy .......................30 - 60,- Kč/m2
 • Mytí oken (vč.rámů):
  Lehká, nad 120 m2, vč. dopravy ..................12,- Kč/m2
  Běžná, do 120 m2, vč. dopravy ..................15,- Kč/m2
  Vyšší okna, po malířích apod. ..............13 - 25,- Kč/m2
  Platí i pro ostatní podobné plochy (dveře, luxfery, atd.)
 • Čištění koberců:
  Extraktorem TW 350 ...................................16 - 30,- Kč/m2
  Průmyslovým strojem ...........................30 - 60,- Kč/m2
  Čalouněný nábytek .........................200 - 350,- Kč/kus
  (sedací souprava)
 • Židle, křesla....................................... 20,- Kč/kus
 • Mytí podlah:
  Běžné znečištění a povrch .......................8,50 Kč/m2
  Speciální, po malbě apod. ........................16,- Kč/m2
 • Voskování podlah vysoce lesklou a trvanlivou metalickou
  polymerní emulzí....................................35 - 55,- Kč/m2
 • Denní úklid kanceláří vč. pololetního mytí oken a
  čištění koberců .......................................1,60 Kč/m2
  bez oken a koberců od ...........................0,65 Kč/m2
 • Praní záclon .............................................30,- Kč/m2
 • Chem. čištění závěsů...............................38,- Kč/m2
 • Malířské práce od....................................25,- Kč/m2
 • Pravidelný úklid společných pr. domů (7 podl.) ..3000,- Kč/měsíc
 • Další úklidové práce dle dohody..180 - 200,- Kč/hod (plus materiál)
 • Úklidová práce, min. účtovaná cena .......... 800,- Kč/1 pracovník
      VÝŠKOVÉ PRÁCE
      Většinou je nutná prohlídka, na jejímž základě navrhneme
      smluvní cenu.
  I. Hodinové sazby:
  Základní sazba ...............................................350,- Kč/hod
  Obtížná, odborná nebo výšková práce prováděná samostatným
  pracovníkem bez obsluhy ..........................od 350,- Kč/hod
  (dle dohody předem)
  Obsluha výšk.specialisty, bez odbornosti...........180 - 200,- Kč/hod

  II. Úkolové ceny (vč. materiálu střední cenové kategorie):
 • Prohlídka střechy + vyčištění okapů + zpráva
  s fotodokumentací …….............……………1500 - 4500,- Kč
 • Průzkum fasády, sondáž, barevná stratigrafie + kompl. zajištění
  povolení k opravě/nátěru nemovitosti od NPÚ – odboru
  památkové péče ……............................……..od 5000,- Kč
 • Nátěry - pomocí nejmodernější spektrální fotometrie
  namícháme přesný odstín podle dodané předlohy
  či vzorku. Používáme vysoce kvalitní tuzemské
  i zahraniční materiály.

 • Okapy .....................................................150,- Kč/b.m.
  Střechy nové, jednoduché s mírným sklonem od 120,- Kč/m2
  Střechy obtížnější, starší, vč. mech. očištění od 150,- Kč/m2
  Fasády - penetrace + 2x nátěr akryl. barvou,
  záruka 7 let:......................................................200,- Kč/m2
  Ekonomický kvalitní dvojnás. nátěr fasády
  tuzemskou barvou, 3 roky záruka .....................150,- Kč/m2

  Hrubé fasády ..........................................................+ 17 %
  Barevné tónování
  (dle odstínu a sytosti) ......................................... + 5 - 30 %
  Vícebarevný nátěr..................................................... + 5 %
  Nátěr fasády silikátovou barvou ................................ +25 %
  Nátěr fasády - pouze práce
  ( bez materiálu )................................................150,- Kč/m2
  Hrubé fasády...........................................................+ 17 %
  vícebarevný nátěr..................................................... + 5 %

 • Mytí a čištění
 • Fasády strojem Karcher ...............................17 - 30,- Kč/m2
  Výškových oken ........................................ 25,- Kč/m2
  Čištění okapů vč. gajgrů ……................……….. 39,- Kč/bm
 • Výměny
 • Okapů (pozink.plech) záruka 3 roky ................550,- Kč/b.m.
  Okapů mat. Rheizink, SRN, TiZn, záruka
  20 let tj. .........................................................750,- Kč/b.m.,
  tj. koef. x 1,36

  Vrchní žlab komplet (pozink)
  vč. podokap. plechu ......................................700,- Kč/b.m.
  Těžko přístupné oplechování říms
  (pozink) záruka 3 roky ..................................1200,- Kč/b.m.
  Izolace hydroizolační stěrkou ....................250 - 290,- Kč/m2
 • Renovace dilatačních spár panelových domů tmelením
 • penetrace + tmel Sokrat ST1, 5 let záruka ........130 - 150,- Kč/b.m.
 • Ochrana budov proti ptactvu - hrotový systém
 • (životnost 20 let, záruka 10 let):
  Účinná šířka 100 mm ......................................180,- Kč/b.m.
  Účinná šířka 120 - 300 mm ..............................200 - 490,- Kč/b.m.
 • Ochrana budov proti ptactvu - síťový systém
 • diskrétní, ze země téměř neviditelné ........185 - 490,- Kč/m2
  (zasíťování menší lodžie panelového domu za cca 4900,- Kč)
 • Výškové zednické práce
  cena dle členitosti a obtížnosti.................660 - 1500,- Kč/m2
 • Zateplení fasád od ......................................... 900,- Kč/m2
 • Zastřešování světlíků
  konstrukce pozink. profily + polykarbonát. desky ... 4560,-
 • Kč/m2
 • Montáže a rekonstrukce hromosvodů
  sml. cena dle obtížnosti
 • Výšková práce malého rozsahu, min. cena ..............… 1500,- Kč/1 prac.
 • Ceny dalších výškových prací
  (kácení stromů, bourání, použití jiných materiálů apod.)
  budou stanoveny na základě dohody.
 • Doprava ...........................................................7,- Kč/km
 • Doprava materiálu (cement apod.) ..................14,- Kč/km
 • Zábor chodníku, komplet. zajištění na přísl. úřadech … 2000,- Kč
WEBMASTER